Zámeček Pardubice

Vítejte na stránkách Spolku Zámeček!

Jeho historie se začala psát v roce 2014 na základě zoufalého a neutěšeného stavu objektu Larischovy vily, tzv. Zámečku. Tato budova, kterou doslova kráčela naše historie, byla vlivem nejrůznějších okolností odsouzena k postupnému zániku. Díky odhodlání členů Spolku se tento stav podařilo odvrátit. Byla to cesta dlážděná většími či menšími úspěchy, které ve výsledku zajistily to nejdůležitější – Zámeček nejen že nechátrá, naopak vzkvétá a jeho zrekonstruované prostory se postupně začínají vpisovat do povědomí široké veřejnosti.
Spolku Zámeček se za dobu jeho existence podařilo například povýšit objekt Larischovy vily na status Národní kulturní památky, což zajistilo její větší ochranu a lepší podmínky pro potenciální přísun finančních prostředků na obnovu. 
Spolek se aktivně podílel na dílčích pracích v rámci prvních fází rekonstrukce objektu. Díky profesnímu zaměření předsedy Spolku, Ing. Jiřího Horáka, Spolek zajišťuje odborný stavební dozor v rámci postupné rekonstrukce Zámečku. 
 Spolek uspěl ve vypátrání podstatné části původního řezbovaného stropu z jedné z nejhonosnějších místností objektu a podílel se na jeho návratu na původní místo. 
 A v neposlední řadě se Spolku podařilo včas vyhledat silného partnera – Československou obec legionářskou a následně zprostředkovat jednání o odkupu areálu s firmou Foxconn, která objekt vlastnila.
Československá obec legionářská je nynějším vlastníkem, o objekt se příkladně stará a ve spolupráci se Spolkem Zámeček dál intenzivně pracuje na jeho zvelebování.

Pomozte nám

Pokud byste se chtěli podílet na záchraně objektu formou finanční dotace, peníze můžete zasílat na účet 107-5777570267/0100 vedený u Fio banky. Budeme vděčni za jakoukoliv částku. V případě zájmu Vás budeme informovat, do čeho byl váš konkrétní obnos vložen.
Darovací smlouvy naleznete zde:
- právnická osoba - fyzická osoba

Novinky

Oživení historie: Spolek Zámeček a Československá obec legionářská zachraňují Larischovu vilu

Larischova vila, architektonický skvost a historická památka, v minulosti procházela obdobím chátrání a zanedbání. Avšak díky úsilí Spolku Zámeček a Českosloven...

Číst dále

Spolek Zámeček oživuje Larischovu vilu: Expozice a akce jako připomínka historie

V posledních letech se členové Spolku Zámeček usilovně snaží o obnovu a oživení historické Larischovy vily. Tento historický klenot s bohatou minulostí prošel za p...

Číst dále

Obnova klenotu Pardubic: Zámeček Pardubice, známý jako Larischova vila, potřebuje vaši pomoc

Zámeček Pardubice, známý také jako „Larischova vila“, je novorenesanční klenot, který je již více než sto let nádhernou součástí našeho města. Tato jedineč...

Číst dále