V posledních letech se členové Spolku Zámeček usilovně snaží o obnovu a oživení historické Larischovy vily. Tento historický klenot s bohatou minulostí prošel za poslední století mnoha proměnami. Nyní má být díky úsilí Spolku společně s vlastníkem objektu, kterým je Československá obec legionářská, opětovně využit k vzdělávacím a kulturním účelům.

Plánem Spolku je, aby v části Larischovy vily byla stálá expozice, která bude popisovat vznik samotné vily a dobu, ve které vznikla. Cílem je nejen zachovat a obnovit tuto architektonickou památku, ale také připomenout její významnou roli, kterou sehrála např. v souvislosti s parforsními hony a potažmo s dostihovým sportem v regionu.

Spolek Zámeček se chce také podílet na projektech připomenutí vojenského válečného odboje na pardubicku, zejména činnosti skupiny Silver A.

Oživení Larischovy vily tedy představuje nejen obnovu architektonického skvostu, ale také příležitost prohloubit naše pochopení a uznání pro události, které ovlivnily naši historii. Jako takové představuje tento projekt významný přínos k zachování a rozšíření kulturního dědictví regionu.

Díky úsilí Spolku Zámeček a hlavně díky Československé obci legionářské, se kterým Spolek podepsal memorandum o spolupráci se tato důležitá historická lokalita stává opět centrem kultury, vzdělávání a paměti. A přestože je cesta k úplnému oživení Larischovy vily ještě dlouhá, již nyní je jasné, že výsledkem bude místo, které bude ctít minulost, sloužit současnosti a inspirovat budoucnost.