Zámeček Pardubice, známý také jako „Larischova vila“, je novorenesanční klenot, který je již více než sto let nádhernou součástí našeho města. Tato jedinečná budova se vyznačuje svou okouzlující architekturou, ale potřebuje nyní naši pomoc k obnovení její původní slávy.

Larischova vila má bohatou, ale také velmi smutnou historii. V minulosti byla centrem kulturního dění v Pardubicích, avšak v posledních desetiletích prošla obdobím zanedbání a chátrání. Členové Spolku Zámeček však nezůstali nečinní a ujali se iniciativy pro její záchranu a obnovu.

Cílem spolku je zařadit Zámeček opět do kulturního života Pardubic, obnovit jeho historickou hodnotu a znovu připomenout jeho jedinečnou architekturu i minulost. Avšak k tomuto náročnému úkolu je nezbytná finanční podpora.

I vy můžete pomoci při obnově tohoto kulturního dědictví. Vaše příspěvky na rekonstrukci tohoto historického pokladu pomohou vrátit Larischovu vilu do její původní slávy a umožní nám obnovit její místo jako významný symbol Pardubic.

Vaše podpora nebude mít jen okamžitý dopad, ale bude trvale ovlivňovat kulturní dění našeho města. Investice do obnovy Larischovy vily je investicí do našeho společného kulturního dědictví. Pomozte nám, abychom mohli tento klenot předat budoucím generacím v jeho plné kráse a historické hodnotě.