Larischova vila, architektonický skvost a historická památka, v minulosti procházela obdobím chátrání a zanedbání. Avšak díky úsilí Spolku Zámeček a Československé obce legionářské se podařilo tuto památku zachránit a tím přispět k oživení místní historie.

Vila, postavená na konci 19. století, svou minulostí vypovídá o mnoha důležitých momentech v české historii. Ale navzdory své historické hodnotě a architektonické kráse byla Larischova vila dlouho opomíjena a neudržována.

Spolek Zámeček a Československá obec legionářská však tento trend zastavili a ujali se úkolu tuto památku zachránit. Společnými silami se jim daří získávat prostředky na opravy a obnovu vily a tak ji vracet k životu.

Projekt na záchranu Zámečku nezahrnuje pouze rekonstrukci a obnovu fyzické struktury budovy, ale také snahu o oživení jejího ducha. V Larischově vile budou kromě stálých expozic pořádány různé kulturní a vzdělávací akce, které budou připomínat historii místa a jeho význam v české historii.

Spolek Zámeček a Československá obec legionářská navíc usilují o to, aby vila nezůstala pouze muzeem, ale stala se živým místem setkání, kde se historie bude propojovat se současností. V budoucnu by zde rádi pořádali akce a programy, které by měly za cíl připomínat historický význam Larischovy vily, ale také podporovat aktuální kulturní a vzdělávací aktivity.

Díky úsilí Spolku Zámeček a hlavně Československé obce legionářské se tak Larischova vila z chátrajícího symbolu minulosti stane živoucím památníkem, který bude soužit jako místo vzpomínek, ale také jako prostředí pro budoucí generace k poznání a oceňování naší bohaté historie.